Borang sewaan dewan

Tempahan Dewan Body Language Academy (Malaysia) 

Pembayaran Penuh / Deposit sewaan boleh dibuat melalui akaun bank:

Maybank
Body Language Academy
562076508830

Ref Code : Sewaan Dewan

Lokasi Dewan Kami :

Syarat-Syarat Permohonan Sewaan Dewan

1. Wang Cagaran dan Bayaran Sewaan Dewan

  1. Tempahan Dewan Boleh Dibuat 1 bulan ke atas sebelum tarikh penggunaan (lebih awal lebih baik)
  2. Bayaran Deposit hendaklah dibuat dalam masa 3 hari selepas tempahan dan pembayaran penuh hendaklah dibuat 14 hari sebelum tarikh penggunaan (yang mana datang dahulu).
  3. Konsep kami adalah “first pay first serve”, tempahan rasmi hanya akan dikira selepas pembayaran deposit 50% dibuat.
  4. Sekiranya pembatalan dilakukan, pihak penyewa perlulah memaklumkan sebulan sebelum tarikh penggunaan atau deposit hanya akan dipulangkan sebanyak 50% sebagai denda.
  5. Cagaran Kebersihan akan dikenakan sebanyak RM100 sekiranya penyewa meninggalkan keadaan dewan dalam keadaan yang terlampau kotor (atau atas budi bicara pemberi sewa)

2. Pembatalan Tempahan Dewan

  1. Tempahan dewan akan terbatal automatik sekiranya pihak penyewa tidak menjelaskan deposit dalam tempoh 3 hari selepas tempahan dilakukan.
  2. Pihak pemberi sewa berhak membatalkan tempahan jika penyewa tidak mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan
  3. Pihak pemberi sewa tidak akan membayar gantirugi dan tidak akan bertanggungjawab terhadap keselamatan, kecederaan, kemalangan atau kehilangan yang berlaku semasa pengguna berada di dewan sewaan.
  4. Pengguna / Penyewa dilarang membawa minuman/makanan tidak halal di dalam ataupun di sekitar premis Body Language Academy.
Scroll to Top