Alumni Batch 15

Alumni 9 Hari Mengenali Bahasa Badan (Batch 15)

No AlumniNama
BLA00879-OMegat Ahmad Nuruddin Bin Megat Hishamuddin
BLA00880-OSabarina binti Desa
BLA00881-O Farhana Binti Samil
BLA00882-O Rini binti Zaharuddin
BLA00883-O Mohammad Nuh bin Hamdan
BLA00884-O Lai Yee Moi
BLA00885-O Jennifer Tina Wan
BLA00886-O Kamarul Ridzuan Bin Mat Arif
BLA00887-O Nor Thamaniah binti Saseli
BLA00888-O Nooraishah Abdul Rahman
BLA00889-O Shamsul Ambia bin Mat Daud
BLA00890-O Mohd Nasrullah bin Sumadi
BLA00891-O Darul Aman Bin Hj Mohamad Yusub
BLA00892-O Ludinata Bin Misnun
BLA00893-O Noor Hidayah Bt Razali
BLA00894-O Fatimah Farahiyah Binti Mohd Zahid
BLA00895-O Nurhidayu Binti Ramli
BLA00896-O Sharifah Bt Arifin
BLA00897-O Azmiratul Zaharah binti Fadli
BLA00898-O Maizura @Maisarah Binti Ibrahim
BLA00899-O Nor Zahiah binti Zainol
BLA00900-O Siti Aishah Binti Mohd Arshad

Tahniah diucapkan buat semua Alumni 9 Hari Mengenali Bahasa Badan (Batch-15)
“Didoakan semua dapat manfaat melalui ilmu yang dikongsikan dan selamat mengamalkan superpower baru anda!”

Scroll to Top